Весь випуск

PDF

Статті

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Дячок О. О.
Збірник наукових праць “Історія торгівлі, податків та мита” (2010–2015 рр.) у кількісних показниках

Литвинов В. В.
Отражение особенностей развития торговли на русском Дальнем Востоке (1857–1917 гг.) в литературе

Воронов В. І.
Катеринославські “мотиви” в “Киевской старине”

Угач А. В.
Українські націоналістичні організації за документами радянських органів державної безпеки у роки Другої світової війни

АНТИЧНІСТЬ

Habaj M.
Selected written accounts of the wood trade in the Eastern Mediterranean

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І РАННЬОМОДЕРНА ДОБА

Войнаровський А. М.
Промисли як важлива одиниця економіки Поділля (XV – перша половина XVII ст.)

Заяць О. А.
Звичаї та повсякденні практики львівського цеху багатих крамів у світлі цехових протоколів XVI – першої третини XVII ст.

Лильо І. М.
До питання про діяльність грецьких купців на території Молдавії та Речі Посполитої в ХVI – першій половині XVII ст.

Слісаренко О. М.
Митно-комерційні фактори зовнішньої торгівлі Росії в роки Північної війни

МОДЕРНА ДОБА

Rutkowski M.
Propozycje zmian zarządzania szarwarkiem i finansowaniem transportu oraz naprawy i budowy dróg w Królestwie Polskim w pierwszej połowie lat 60-tych XIX wieku

Проців О. Р.
Формування ціни на мисливські види пернатої дичини у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Морозов О. В.
Імпорт кораблів і допоміжних суден для Російської імперії в роки Першої світової війни

Сердюк А. С., Кондрашов А. А.
Cтендовые представления об истории авторской перфомансно-фуршетной пластики

Савченко С. В.
“Медовый месяц” революции: Екатеринославская епархия в марте 1917 г.

НОВІТНЯ ДОБА

Архірейський Д. В.
Розвиток зовнішньої торгівлі радянських Росії та України за доби “воєнного комунізму”

Лапченко А. С.
Особливості державного регулювання селянських промислів на Харківщині протягом 1921−1929 рр.

Олійник М. П.
Практика стягнення єдиного сільськогосподарського податку на Поділлі в 1923–1928 рр.

Масик Р. В.
Промисловий податок у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини)

Фрадинський О. А.
Повітряна траса “Аляска–Сибір” як один із маршрутів ленд-лізу

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Недосекова Е. С.
Особенности финансово-правового статуса таможенных платежей в Российской Федерации

Щетинін А. І.
Історичний аспект розвитку теорії суспільного відтворення та її сучасний контекст

Єгоров А. Є.
Сучасний стан нормативного регулювання правонаступництва України

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Скубій І. В.
Семінар з еволюції роздрібної торгівлі у ХХ ст. в місті Уппсала (Швеція)

Дячок О. О. Х
Міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” в Університеті митної справи та фінансів

Відомості про авторів