Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Історія торгівлі, податків та мита».

«Історія торгівлі, податків та мита» – це науково-практичний журнал з історичних наук, заснований у 2010 році Університетом митної справи та фінансів та Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

ISSN 2309-7205 (Print) 2664-6099 (Online)

Журнал зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21948-11848ПР від 12.03.2016 р.)

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «історичні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604, додаток 9).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Наукова направленість: історія торгівлі, податків і мита.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Запрошуємо усіх бажаючих до творчої співпраці!