Весь випуск

PDF

Статті

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

И. Ф. Китурко
Материалы Скарбовой комиссии ВКЛ как источники по истории таможенной службы второй половины ХVIII в.

АНТИЧНІСТЬ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

К. М. Колесников
Римська військова присутність у Херсонесі Таврійському: міжнародне положення міста, військова справа і статус гарнізону (I ст. до н. е. – V ст. н. е.)

М. М. Сайко
Митна служба в Римі в епоху Ранньої імперії (І – ІІ ст.)

К. В. Мануілова
Традиції децентралізації влади на українських землях (IV – Х СТ.)

МОДЕРНА ДОБА

О. М. Любич
Соціальний статус чернігівського купецтва в першій половині ХІХ століття

M. Rutkowski
Administracja transportowa w Warszawie w latach 1843–1865

О. В. Морозов
Імпортні замовлення для військового флоту Османської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

НОВІТНЯ ДОБА

В. Л. Танасюк
Обмінно-валютні операції в системі Всесоюзного об’єднання «Торгзін»

В. С. Бугрій
Організаційні заходи щодо розвитку історичної науки в педагогічних інститутах України (30-ті рр. ХХ ст.)

С. Є. Орєхова
Роль провізоріїв у марковидавництві України в період становлення державної монетарної системи

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

M. D. Georgieva
Eurointegration processes in the agrarian sector of the Bulgarian economy and their impacts on investing in agroindustrial complex

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

О. О. Дячок
Перший загальноукраїнський конкурс наукових робіт з історії серед учнів середніх навчальних закладів із нагоди 310-ї річниці Конституції Пилипа Орлика (1710–2020)

О. О. Дячок
ХІIІ міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита»

Відомості про авторів