Весь випуск

PDF

Статті

 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Habaj M.
Trade, transportation and duties on the Danube in ancient time from the perspective of ancient sources

АНТИЧНІСТЬ

Ніколаєв М. І.
Агораноми елліністичної Ольвії

Колесников К. М.
Дунайські легіони у підтримці безпеки на півночі Понту (І–V ст.)

МОДЕРНА ДОБА

Rutkowski M.
Opłaty spławnego w Królestwie Polskim ery paskiewiczowskiej

Проців О. Р.
Значення шкіри мисливських видів тварин у Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Морозов О. В.
Імпорт кораблів для флоту Цінської імперії в 1870–1890-х рр.

Кухаренко А. А.
Роль Крестьянского поземельного банка в формировании рынка земельной собственности на территории Беларуси (1883–1917 гг.)

НОВІТНЯ ДОБА

Архірейський Д. В.
Зовнішня торгівля та митна справа Української Держави за журналами засідань Ради Міністрів (травень–грудень 1918 р.)

Petranský I. A.
Funding of churches and religious societies in Slovakia in the 20th century

Шеремет В. Ю.
Роль Української економічної ради та її підрозділів у системі органів державної влади УССР на початку 1920-х рр.

Пасіцька О. І.
Міжнародний ярмарок “Східні торги” у Львові (20–30-ті роки ХХ ст.): світовий досвід та місцеві реалії

Скубій І. В.
Чоловіче споживання у міському просторі радянської України в 1920–1930-ті рр.

Фрадинський О. А.
Ленд-ліз у СРСР: нафтова компонента

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Захарова О. В., Дуженко C. А.
Провадження у справах про порушення митних правил: статистичний аналіз

Литвинов В. В.
Особенности описания предметов бонистики в таможенных документах

РЕЦЕНЗІЇ

Дячок О. О.
Ґрунтовне дослідження земельних відносин на українських теренах Великого князівства Литовського (рецензія на монографію: Блануца Андрій. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2017. – 423 с.)

Відомості про авторів