Головний редактор:

В. В. Ченцов, д.і.н., д.н.держ.упр., проф. (УМСФ);

Заступники головного редактора:

О. О. Дячок, к.і.н., доц. (УМСФ);

К. М. Колесников, д.і.н., проф. (УМСФ);

Відповідальний секретар:

Т. П. Дерев’янко (УМСФ);

Відповідальний редактор:

В. В. Іваненко, д.і.н., проф. (ДНУ);

Редакційна колегія:

Д. В. Архірейський, д.і.н., доц. (ДНУ);

Ю. В. Барабаш, д.і.н., доц. (УМСФ);

Н. А. Беляєва, д.і.н., проф. (Владивостоцька філія Російської митної академії, РФ);

О. І. Журба, д.і.н., проф. (ДНУ);

І. Ф. Ковальова, д.і.н., проф. (ДНУ);

П. М. Кулаковський, д.і.н., проф. (Національний університет «Острозька академія»);

Я. Лосовський, д-р габілітований, надзвичайний професор (Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Польща);

О. В. Морозов, д.і.н., доц. (УМСФ);

С. М. Плохій, д.і.н., проф. (Гарвардський університет, США);

Д. В. Приймаченко, д.ю.н., проф. (УМСФ);

Д. О. Редін, д.і.н., доц. (Інститут історії та археології Уральського відділення РАН, Єкатеринбург, РФ);

С. І. Світленко, д.і.н., проф. (ДНУ);

Ю. А. Святець, д.і.н., проф. (ДНУ);

Г. К. Швидько, д.і.н., проф. (Національний гірничий університет);

О. Б. Шляхов, д.і.н., проф. (ДНУ)